Thủ Thuật-Thủ thuật InternetKhông có phản hồi

cách bật chế độ Remote Desktop (RDP) thông qua Command Line

Bạn là người quản trị mạng, bạn muốn thực hiện từ xa một máy tính nào đó. Tuy nhiên máy tính đó chưa bật chế độ Remote Desktop (RDP), cho phép việc kết nối trong hệ điều hành Windows. Bạn muốn bật chế độ Remote Desktop (RDP) từ xa. Thủ thuật 360 xin hướng dẫn bạn một cách bật chế độ Remote Desktop (RDP) thông qua Command Line.

cách bật chế độ Remote Desktop (RDP) từ xa

cách bật chế độ Remote Desktop (RDP) từ xa

Bước 1: Cài đặt PSEXEC

PSEXEC là một tập tin thực thi độc lập cho phép bạn chạy các câu lệnh từ xa do Microsoft phát triển.

Bạn có thể Download tool  từ đây: Tải về

Các file thực thi câu lệnh của PsTool

Các file thực thi câu lệnh của PsTool

Bước 2: Chạy tool PSEXEC

Sau khi download xong, bạn giải nén file PStool. Bạn nên copy thử mục sau vào ổ C:\PsTool hoặc copy các file vào ổ C:\Windows\System32\”

sau đó bạn chạy câu lệnh trên CMD: “psexec” để test các chức năng.

Chạy file PsExec để thực thi lệnh Command

Chạy file PsExec để thực thi lệnh Command

Bước 2: Bật Remote Desktop (RDP)

Sau khi chạy xong file lệnh thực thi môi trường command line. Bạn chạy câu lệnh sau để kết nối đến máy tính từ xa để add vào regedit câu lệnh sau:

psexec \\(Tên máy từ xa hoặc địa chỉ IP) reg add "hklm\system\currentcontrolset\control\terminal server" /f /v fDenyTSConnections /t REG_DWORD /d 0

Bước 4: Cấu hình Firewall để cho phép Remote Desktop (RDP)

Bạn add thêm câu lệnh sau đến máy tính từ xa. như sau

psexec \\remotecomputername netsh firewall set service remoteadmin enable
psexec \\remotecomputername netsh firewall set service remotedesktop enable

Hai câu lệnh này chạy thành công là bạn học được cách bật chế độ Remote Desktop (RDP) thông qua Command Line. Và bây giờ bạn có thể kết nối đến máy tính từ xa một cách dễ dàng.

Chúc các bạn thành công. Nếu hay hãy chia sẻ, nếu có cách nào khác hay chia sẻ với mọi người.

Be the first to post a comment.

Add a comment