Có ai có bản Windows 10 mới nhất không ạ?

Ai có link tải windows 10 mới nhất không ạ? cho em link tải với. Thanks ạ

Default Asked on 5 Tháng Chín, 2020 in Phần Mềm.
Add Comment
1 Answer(s)

Bạn có thể tải tại đây nhé:

https://iphanmem.net/download-windows-10-iso/

Có hướng dẫn luôn ạ

Default Answered on 6 Tháng Chín, 2020.
Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.